Responsabil pentru furnizarea informatiilor publice si pentru relatia cu presa

Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor publice si pentru relatia cu mass-media consilier  Ionos Maria - Compartiment Relatii Publice si Tehnologia Informatiei ...

Informaţia de interes public

Ce este informa ţ ia de interes public?     Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte sau care rezultă din activităţile...