Proiectul “Building Healthy Communities (BHC) - Construirea de Comunitati Sanatoase” - URBACT II

Proiectul “Building Healthy Communities(BHC) - Construirea de Comunităţi Sănătoase”

Beneficiar: Primăria Municipiului Bacău – Agenţia de Dezvoltare Locală

ARPM Bacău este partener de proiect şi face parte din Grupul de Sprijin Local (GSL)

Proiectul este finanţat prin Programul de Cooperare Europeană Teritorială URBACT II 2007-2013. Partenerul  lider  al proiectului este Consiliul oraşului Torino.

Valoare proiect: 535.000 Euro

Perioada de implementare: 13.05.2009 – 20.04.2011

Reţeaua Tematică "Building Healthy Communities" (BHC) reprezintă un parteneriat format din 10 oraşe europene (Torino-Italia, Amaroussion-Grecia, Bacău-România, Baia Mare-România, Barnsley-M.Britanie, Belfast-M.Britanie, Lecce-Italia, Lidingo-Suedia, Lodz-Polonia şi Madrid-Spania), care lucrează împreună pentru a valorifica cunoştinţe şi practici cu privire la factorii urbani ce influenţează sănătatea şi calitatea vieţii.

Temele principale ale proiectului sunt:

- Indicatori şi criterii pentru o dezvoltare urbană durabilă şi sănătoasă;

- Un stil de viaţă durabil şi sănătos;

- Utilizarea Instrumentelor Structurale pentru creşterea "Veniturilor din Sănătate".

Proiectul vizează asigurarea transferului de bune practici între oraşele incluse în proiect, privind dezvoltarea durabilă şi creşterea calităţii vieţii în comunităţi; realizarea unui Plan de Acţiune Local – PAL, cuparticiparea experţilor europeni şi a Grupului de Sprijin Local Bacău.

Colaborarea ARPM Bacău in cadrul parteneriatelor interinstitutionale constituite pentru derularea proiectelor:

Politici publice de dezvoltare locala – planificare strategica pe termen mediu si lung”, lansat de catre Primaria Municipiului Bacau. Proiectul este finanţat prin Programul Operaţional Dezvoltarea Capacităţii Administrative 2007-2013, Axa prioritara 1 „Imbunatatiri de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice”, Domeniul major de intervenţie  1.1:  „Imbunatatirea procesului de luare a deciziilor  la nivel politico-administrativ- Strategii de dezvoltare locala”.  Prin proiect se urmareste elaborarea Strategiei de Dezvoltare a municipiului Bacau si adaptarea acesteia la problemele si oportunităţile de dezvoltare locala şi maximizarea eficientei si eficacitatii implementarii acesteia.

Strategia de dezvoltare durabila a judetului Bacau – instrument de lucru pentru administratie”, lansat de Consiliul Judetean Bacau, finantat din fonduri europene (FSE), in cadrul Programului Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Axa prioritara 1, Domeniul 1.1.


Proiectul LIFE08 INF/RO/000507 PROMOTING GREEN PRODUCTS - GREEN PRO

 

 

 

Dati click pe imagine pentru a vizita site-ul www.greenpro.ub.ro

 

PROMOVAREA PRODUSELOR VERZI

Campanie pentru eco-produse si eco-servicii

Proiectul isi propune sa realizeze o campanie pentru produsele si serviciile care indeplinesc criteriile dezvoltarii durabile, altele decet acele produse care au eticheta ecologica, precum si sa realizeze o “lista neagra” a acelor produse care desi isi fac reclama ca sunt produse ecologice, nu indeplinesc nici unul din aceste criterii.

Este necesar, datorita faptului ca in ultimul timp se promoveaza produsele ecologice, o constientizare a consumatorului in ceea ce priveste aceste produse.

Partenerii proiectului :

UNIVERSITATEA VASILE ALECSANDRI BACAU - beneficiar coordonator

CAMERA DE COMERT SI INDUSTRIE BACAU – partener asociat

AGENTIA  PENTRU PROTECTIA MEDIULUI BACAU – partener asociat

SC EUROPEAN FOCUS CONSULTING SRL – partener asociat

1 TV BACAU – Romania – partener asociat

 

Bugetul total  al proiectului este de 1.269.503  euro, din care contributia CE este de

618.700 euro, insemnand 50% .

Durata proiectului : 1 ianuarie 2010-30 aprilie 2013.

Costul total al implementarii activitatilor proiectului pentru APM Bacau  este de 57.849 euro.

Contributia APM Bacau: 29.188 euro (50% din valoarea totala), insemnand cheltuielile eligibile.

Datorita agravarii deteriorarii mediului, omenirea a devenit din ce in ce ,mai constienta ca fara o atitudine ferma si o mai mare grija fata de mediu, specia umana va ajunge in stadiul de extinctie in viitorul destul de apropiat.

Folosirea irationala a resurselor naturale au dus la degradarea din ce in ce mai accentuata a mediului inconjurator, ceea ce impune masuri ferme de protectie deoarece unele zone au ajuns la stadiul de a nu mai putea fi regenerate. Piata ar putea, de exemplu, sa impuna orientarea producatorilor in obtinerea de produse ecologice.

Tendinta in statele membre ale Uniunii Europene, este de a folosi produse si servicii “prietenoase mediului”.

Obiectivul general al proiectului este realizarea unei campanii de constientizare pentru promovarea eco-produselor si eco-serviciilor insemnand cresterea gradului de recunoastere si de preferinta in randul consumatorilor.

Obiectivele specifice sunt:

 • cresterea constientizarii consumatorilor asupra eco-produselor si eco-serviciilor;
 • cresterea gradului de recunoastere a eco-produselor si eco-serviciilor impotriva produselor cu impact negativ asupra mediului;
 • cresterea preferintelor consumatorilor asupra eco-produselor si eco-serviciilor aratandu-le adevaratele beneficii( financiar, de mediu).

Proiectul propune o analiza a necesitatilor pietii si identificarea acelor eco-produse si eco-servicii care vor fi incluse intr-o “lista verde”, promoverea acestor produse si constientizarea consumatorilor, dar si producatorilor asupra importantei lor.

La nivel national, pe linie de mediu, se promoveaza prodúsele si serviciile prietenoase mediului, reducerea efectelor schimbarilor climatice, achizitiile verzi si prodúcele care au eticheta ecologica.

Prin urmare, aceasta campanie urmeaza strategia nationala de reducere a activitatilor cu impact negativ asupra mediului si folosirea acelor produse care se conformeaza normelor de mediu in vigoare.

Activitatile proiectului sunt:

 • studiu de piata pentru identificarea eco-produselor si eco-serviciilor;
 • completarea unei ”liste verzi” care sa contina toate eco-produsele/serviciile identificate si o “lista neagra” cu produsele/serviciile care nu corespund;
 • cresterea nivelului de constientizare in randul producatorilor si consumatorilor in ceea ce priveste eco-produsele/serviciile;
 • analiza si compararea eco-produselor/serviciilor fata de cele ne-ecologice;
 • crearea unei baze de date cu toate eco-produsele/serviciile;
 • crearea unui site de promovare a eco-produselor/serviciilor;
 • implementarea unei campanii de constientizare, bazata pe un plan integrat de comunicare cu actiuni de creare de filme, distribuire de fluturasi, aparitii media, plasare standuri de informare in super market-uri;
 • organizare de evenimente informative;
 • instruirea personalului prin seminarii si ghiduri;
 • promovarea unui premiu european pentru afaceri prietenoase mediului;
 • diseminarea rezultatelor proiectului;
 • managementul de proiect.

Rezultate asteptate :

 • cresterea gradului de cunoastere si preferinta a consumatorilor pentru eco-produse/servicii;
 • cresterea interesului producatorilor pentru aceste eco-produse/servicii;
 • vizitarea site-ului proiectului;

Impactul acestor produse asupra mediului va deveni nesemnificativ, deci va creste gradul de protectie a mediului, iar datorita tehnicilor folosite in crearea lor vor avea un impact pozitiv asupra calitatii vietii, vor contribui la diminuarea efectelor schimbarilor climatice, vor duce la idei inovative.

Managementul proiectului se realizeaza de catre beneficiarul coordonator, care este responsabil legal si financiar in fata Comisiei Europene.

Durata proiectului este de trei ani (ianuarie 2010 – 30 aprilie 2013), pe parcursul carora vor fi trimise trei rapoarte financiare si tehnice la Comisia Europeana.


Proiectul TWINNING Phare RO 2004/IB/EN-06 - Proiectul de înfrăţire ARPM BACĂU

 

 

 

Dati click pe imagine pentru a vizita site-ul proiectului

 

 

Proiect Twinning - „Implementarea şi aplicarea Acquis-ului comunitar de mediu cu accent pe gestiunea deşeurilor menajere”

Proiectul s-a desfăşurat ca parte a Programului de proiecte de înfrăţire al Comisiei Europene, creat în 1998, program ce constituie baza pentru proiectele de reformă instituţională şi modernizare administrativă a ţărilor candidate la Uniunea Europeană, reprezentând 30% din fondurile Phare.

A fost unul din cele 9 proiecte desfăşurate în paralel (câte unul în fiecare regiune, plus proiectul coordonator de la ANPM), iar derularea lui s-a făcut în 2 etape, în perioada 2006-2009:

 

Faza I-a

Phare RO 2004/IB/EN-06

Faza a II-a

Phare RO 2006/IB/EN-06

Buget:

1.250.000 Euro

820.427,81 Euro

Co-finaţare:

49.680 Euro

49.680 Euro

Data notificării:

07.09.2006

27.02.2008

Durata de la notificare:

15 luni

18 luni

Parteneri:

Consorţiul:

Regiunea Toscana (Italia) – NTUA, Univeristatea Tehnică din Atena (Grecia) – OVAM, Agenţia pentru deşeuri din Flandra (Belgia)

Consorţiul:

SOGAMA, Agenţia pentru protecţia mediului din Galicia (Spania) – Ministerul Locuinţelor, Planificare teritorială (VROM) prin Administraţia pentru Managementul Deşeurilor şi Mediu, SenterNovem (Olanda)

Beneficiar:

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău

Agenţia Regională pentru Protecţia Mediului Bacău

Scopul a fost cel de a acorda sprijin agenţiilor regionale şi judeţene pentru protecţia mediului (ARPM şi APM), Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, Gărzii Naţionale de Mediu şi ministerului mediului în vederea depăşirii problemelor inerente transpunerii pe plan naţional a acquis-ului european şi a standardelor comunitare de mediu.

Activităţile au fost centrate în special pe evaluarea situaţiei gestionării deşeurilor menajere în regiune: elaborarea şi monitorizarea planurilor de gestionare integrată a deşeurilor urbane, analiza fezabilităţii tehnico-economice a diferitelor modele aplicate de alte state europene, campanii de conşientizare şi informare a cetăţenilor pe teme de mediu, utilizarea fondurilor UE pentru dezvoltarea de proiecte, implementarea programelor de reducere, refolosire şi reciclare, compostare a deşeurilor etc, urmărindu-se ca Regiunea Nord-Est să devină un model de referinţă pentru restul ţării în acest domeniu.

În afara acestor teme specifice (40% din totalul activităţilor proiectului) au fost abordate şi restul domeniilor ce fac obiectul de activitate al instituţiilor de mediu: dezvoltarea capacităţii instituţionale, planificarea de mediu, prevenirea şi controlul integrat al poluării (IPPC), calitatea aerului şi schimbările climatice, protecţia naturii şi conservarea biodiversităţii, substanţele chimice, protecţia şi remedierea solului/subsolului, legislaţia orizontală şi managementul fondurilor comunitare.

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Echipa proiectului


Plan de Management pentru situl Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti si Campanie de Constientizare a Publicului

                                                      
                                                                                  

     „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati http://www.fonduri-ue.ro
  

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau implementeaza proiectul: „Plan de Management pentru situl Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti si Campanie de Constientizare a Publicului”

Planul de management ROSPA0063; Anexe

    Proiectul este cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) in cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniul major de intervenţie: Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000.

    Parteneri in proiect: Centrul Regional de Ecologie Bacau (CRE); Agentia pentru Dezvoltare Locala Bacau (ADL) si Asociatia Scut Verde Onesti

    Durata proiectului: 24 luni de la data de 24.11.2009 si pana la data de 24.11.2011

Buget total proiect:                                                       512091,36 LEI

Buget eligibil proiect:                                                   408887,70 LEI                   

Contribuţia financiară Comunitară solicitată:         327110,16 LEI

Film "SIT NATURA 2000 BACAU"

                                                 OBIECTIVELE PROIECTULUI                            

    Obiectivul general al proiectului consta in asigurarea starii de conservare favorabila a speciilor de pasari si a habitatelor naturale din arealul sitului Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau- Beresti.

 

Obiectivele specifice propuse a fi realizate in cadrul proiectului, sunt:

 •       Sprijinirea implementarii unui management eficient al sitului: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti, ca parte a retelei ecologice Natura 2000, prin elaborarea Planului de management al ariei naturale protejate.
 •       Cresterea nivelului de informare si constientizare in randul populatiei si a grupurilor interesatedin zonele rurale şi urbane limitrofe sitului Natura 2000 - Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti,cu privire la impactul negativ al practicilor umane neecologice asupra conservării biodiversităţii.
 •       Intarirea capacitatii de administrare a institutiilor cu responsabilitati in gestionarea ariei naturale protejate prin activităţi de instruire a personalului implicat.

 

ACTIVITĂŢI INCLUSE ÎN PROIECT:

 

A.  Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a schemelor  de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)   

A.1.    Analiza a factorilor interesati si intocmirea unui plan de participare/consultare

A.2.      Inventarierea speciilor de păsări (Anexa 1 a Directivei Păsări), pentru care a fost declarat situl Natura  2000 – ROSPA 0063 - ”Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti” precum si a speciilor de păsări de interes naţional care necesită protecţie strictă (Anexa 4B a O.U.G. nr. 57/2007), pentru care au fost declarate cele 5 arii de protecţie specială avifaunistică incluse în sit

A.3.     Evaluarea stării actuale de conservare şi a numărului de exemplare  (populaţiilor) speciilor de interescomunitar si national, care fac obiectul protecţiei şi conservării ROSPA 0063

A.4.    Identificarea si localizarea în teren a tipurilor de habitate aferente speciilor de interes comunitar sinational, care fac obiectul protecţiei şi conservării ROSPA0063;

A.5.    Realizarea pentru fiecare lac in parte precum si pentru intregul sit, a hărţilor  (6 buc) privind distribuţia populaţiilor speciilor de păsări precum si a tipurilor de habitate; 

A.6.     Realizarea planului de management pentru sit;

A.7.    Identificarea şi aprecierea impactului antropic asupra sitului Natura 2000.
 

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare

E.1.      Activitati de consultare

            E.1.1. Lansarea proiectului

E.2.      Activitati de Informare

            E.2.1. Conferinta de presa

            E.2.2. Articole in presa scrisa locala de promovare a activitatilor proiectului

E.3.      Activitati de Constientizare

 

F. Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii protejate

F.1.      Cursuri de instruire in vederea utlizari ArcView, o aplicatie software GIS ce permite vizualizarea, cartografierea, crearea si analiza datelor geografice. Folosind ArcView se poate intelege contextul geografic al datelor . Aceasta aplicatie ofera totodata suportul necesar pentru rezolvarea cat mai rapida a problemelor si luarea corecta a deciziilor

F.2.      Schimb de bune practici cu custozii altor arii protejate Natura 2000

F.3.      Realizarea planurilor de supraveghere (PSI şi pază);

 

Localizarea proiectului:  situl Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti, cod sit: ROSPA0063, regiune de dezvoltare Nord-Est

 

Suprafaţa sitului: 5575,5 ha

In sit sunt cuprinse lacurile: LILIECI, BACAU II, GALBENI, RACACIUNI si BERESTI

 1. Sit Natura 2000 - SPA ROSPA0063, declarat arie de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei europene Natura 2000 in Romania, prin Hotararea Guvernului nr. 1284/ 2007, MO nr. 739 bis din 31.10.2007.
 2. În temeiulHotărârii nr. 2151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone:

     Specii de importanta comunitara, pentru care a au fost declarate ariile de protectie speciala avifaunistica lacurile Lilieci, Bacau II, Galbeni, Racaciuni si Beresti, ca parte integranta a retelei europene Natura 2000, prin Hotararea Guvernului nr. 1284/ 2007, MO nr. 739 bis din 31.10.2007:

1. Ixobrychus minutus - starcul pitic                                               2.  Circus aeruginosus - eretele de stuf

                                                                           

 

 

          3. Cygnus cygnus - lebada de iarna                                   4. Sterna hirundo - chira de balta

                                                       

 

 

 5.Tringa glareola - fluerar de balta                                                6.  Sylvia nisoria – silvia

                                                                                     

 

 

7. Pluvialis apricaria – ploier auriu                       8. Larus minutus – pescarus mic

                                                                   

 

 

9. Chlidonias hybridus -                          10.Grus grus - cocorul                         11. Chlidonias niger -

     chirighita cu obraz alb                                                                                            chirighita neagra

                                                               

 

 

 


Proiectul LIFE07 ENV/RO/000686 BALKWASTE

www.balkwaste.eu

 

 

 

Dati click pe imagine pentru a vizita site-ul

 

Impactul de mediu si social al proiectului

Obiectivul principal al proiectului este diseminarea cunostintelor rezultate din implementarea politicii si strategiei UE in domeniul deseurilor in Statele Membre din intreaga regiune a Balcanilor, utilizand Romania si Bulgaria ca studiu de caz. Beneficiarii din patru tari (Grecia, Bulgaria, Slovenia, Romania) vor coopera pentru a crea un sistem de  instrumente decizionale care vor incorpora politica UE in deseuri si reciclare, pentru a usura implementarea de catre autoritatile competente. Se urmareste astfel dezvoltarea unei Retele a Deseurilor Balcanice, care va cuprinde intreaga regiune.

Activitatile proiectului sunt:

 1. evaluarea stadiului managementului deseurilor in tarile balcanice
 2. evaluarea potentialului recuperarii deseurilor
 3. dezvoltarea planificarii managementului durabil al deseurilor
 4. dezvoltarea instrumentelor  decizionale
 5. studii de caz: Romania si Bulgaria
 6. dezvoltarea retelei balcanice pentru managementul durabil al deseurilor
 7. diseminarea rezultatelor proiectului

Grupul tinta include autoritatile competente cu atributii in managementul deseurilor si factorii decizionali la nivel national, regional si local.

Stabilirea retelei balcanice pentru managementul durabil al deseurilor, ca aspect inovativ  si infiintarea registrului electronic ( administratorii depozitelor de deseuri, operatori de salubritate etc) din intreaga regiune balcanica vor creste potentialul de constientizare al proiectului. Acest registru va include nu numai autoritatile competente cu atributii in managementul deseurilor  dar si companiile private, experti, institutii, ONG-uri  precum si activitati care sunt legate de managementul deseurilor (colectare, reutilizare, tratare, depozitare si legislatie).

In cadrul activitatilor proiectului va fi realizat un ghid care se doreste a fi un suport decizional pentru autoritatile locale in domeniul managementului deseurilor.

Vor fi realizate rapoarte ce vor constitui suportul tehnic necesar realizarii de aplicatii pentru identificarea oportunitatilor de finantare din fonduri europene,  nationale si investitii private, pentru realizarea infrastructurii de deseuri. 

Proiectul prevede  identificarea compozitiei deseurilor municipale solide si, pe baza  datelor obtinute, va fi implementat un software, care va ajuta autoritatile locale in planificarea managementului durabil al deseurilor. Prin prelucrarea datelor de intrare, software –ul va oferi alternative de planificare .


Plan de Management pentru Situl Natura 2000 Lunca Siretului Mijlociu