Categorie Master ANPM > Programe, Proiecte, Relatii internationale

tipareste trimite pe mail

 Plan de Management pentru situl Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti si Campanie de Constientizare a Publicului

Detalii

Autor: ARPM Bacău,
Adăugat: 2010-10-12 09:19:10
Ultima actualizare: 2012-10-30 16:00:00

                                                      
                                                                                  

     „Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeana, va invitam sa vizitati http://www.fonduri-ue.ro
  

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Bacau implementeaza proiectul: „Plan de Management pentru situl Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti si Campanie de Constientizare a Publicului”

Planul de management ROSPA0063; Anexe

    Proiectul este cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) in cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniul major de intervenţie: Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000.

    Parteneri in proiect: Centrul Regional de Ecologie Bacau (CRE); Agentia pentru Dezvoltare Locala Bacau (ADL) si Asociatia Scut Verde Onesti

    Durata proiectului: 24 luni de la data de 24.11.2009 si pana la data de 24.11.2011

Buget total proiect:                                                       512091,36 LEI

Buget eligibil proiect:                                                   408887,70 LEI                   

Contribuţia financiară Comunitară solicitată:         327110,16 LEI

Film "SIT NATURA 2000 BACAU"

                                                 OBIECTIVELE PROIECTULUI                            

    Obiectivul general al proiectului consta in asigurarea starii de conservare favorabila a speciilor de pasari si a habitatelor naturale din arealul sitului Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau- Beresti.

 

Obiectivele specifice propuse a fi realizate in cadrul proiectului, sunt:

  •       Sprijinirea implementarii unui management eficient al sitului: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti, ca parte a retelei ecologice Natura 2000, prin elaborarea Planului de management al ariei naturale protejate.
  •       Cresterea nivelului de informare si constientizare in randul populatiei si a grupurilor interesatedin zonele rurale şi urbane limitrofe sitului Natura 2000 - Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti,cu privire la impactul negativ al practicilor umane neecologice asupra conservării biodiversităţii.
  •       Intarirea capacitatii de administrare a institutiilor cu responsabilitati in gestionarea ariei naturale protejate prin activităţi de instruire a personalului implicat.

 

ACTIVITĂŢI INCLUSE ÎN PROIECT:

 

A.  Elaborare / revizuire a planurilor, strategiilor şi a schemelor  de management al ariilor naturale protejate şi alte activităţi conexe (activităţi preliminare măsurilor concrete de investiţii sau conservare)   

A.1.    Analiza a factorilor interesati si intocmirea unui plan de participare/consultare

A.2.      Inventarierea speciilor de păsări (Anexa 1 a Directivei Păsări), pentru care a fost declarat situl Natura  2000 – ROSPA 0063 - ”Lacurile de Acumulare Buhuşi – Bacău – Bereşti” precum si a speciilor de păsări de interes naţional care necesită protecţie strictă (Anexa 4B a O.U.G. nr. 57/2007), pentru care au fost declarate cele 5 arii de protecţie specială avifaunistică incluse în sit

A.3.     Evaluarea stării actuale de conservare şi a numărului de exemplare  (populaţiilor) speciilor de interescomunitar si national, care fac obiectul protecţiei şi conservării ROSPA 0063

A.4.    Identificarea si localizarea în teren a tipurilor de habitate aferente speciilor de interes comunitar sinational, care fac obiectul protecţiei şi conservării ROSPA0063;

A.5.    Realizarea pentru fiecare lac in parte precum si pentru intregul sit, a hărţilor  (6 buc) privind distribuţia populaţiilor speciilor de păsări precum si a tipurilor de habitate; 

A.6.     Realizarea planului de management pentru sit;

A.7.    Identificarea şi aprecierea impactului antropic asupra sitului Natura 2000.
 

E. Activităţi de consultare, conştientizare şi informare

E.1.      Activitati de consultare

            E.1.1. Lansarea proiectului

E.2.      Activitati de Informare

            E.2.1. Conferinta de presa

            E.2.2. Articole in presa scrisa locala de promovare a activitatilor proiectului

E.3.      Activitati de Constientizare

 

F. Activităţi de instruire şi creşterea capacităţii instituţionale de gestionare a reţelei de arii protejate

F.1.      Cursuri de instruire in vederea utlizari ArcView, o aplicatie software GIS ce permite vizualizarea, cartografierea, crearea si analiza datelor geografice. Folosind ArcView se poate intelege contextul geografic al datelor . Aceasta aplicatie ofera totodata suportul necesar pentru rezolvarea cat mai rapida a problemelor si luarea corecta a deciziilor

F.2.      Schimb de bune practici cu custozii altor arii protejate Natura 2000

F.3.      Realizarea planurilor de supraveghere (PSI şi pază);

 

Localizarea proiectului:  situl Natura 2000: Lacurile de acumulare Buhusi-Bacau-Beresti, cod sit: ROSPA0063, regiune de dezvoltare Nord-Est

 

Suprafaţa sitului: 5575,5 ha

In sit sunt cuprinse lacurile: LILIECI, BACAU II, GALBENI, RACACIUNI si BERESTI

  1. Sit Natura 2000 - SPA ROSPA0063, declarat arie de protectie speciala avifaunistica ca parte integranta a retelei europene Natura 2000 in Romania, prin Hotararea Guvernului nr. 1284/ 2007, MO nr. 739 bis din 31.10.2007.
  2. În temeiulHotărârii nr. 2151 din 30 noiembrie 2004 privind instituirea regimului de arie naturală protejată pentru noi zone:

     Specii de importanta comunitara, pentru care a au fost declarate ariile de protectie speciala avifaunistica lacurile Lilieci, Bacau II, Galbeni, Racaciuni si Beresti, ca parte integranta a retelei europene Natura 2000, prin Hotararea Guvernului nr. 1284/ 2007, MO nr. 739 bis din 31.10.2007:

1. Ixobrychus minutus - starcul pitic                                               2.  Circus aeruginosus - eretele de stuf

                                                                           

 

 

          3. Cygnus cygnus - lebada de iarna                                   4. Sterna hirundo - chira de balta

                                                       

 

 

 5.Tringa glareola - fluerar de balta                                                6.  Sylvia nisoria – silvia

                                                                                     

 

 

7. Pluvialis apricaria – ploier auriu                       8. Larus minutus – pescarus mic

                                                                   

 

 

9. Chlidonias hybridus -                          10.Grus grus - cocorul                         11. Chlidonias niger -

     chirighita cu obraz alb                                                                                            chirighita neagra

                                                               

 

 

 


X

Clic aici pentru a închide hartaAlegeți un județ de pe hartă pentru a fi redirecționat spre autoritatea locală.