Proiecte - Indrumare etapa de definire a domeniului evaluarii impactului asupra mediului

Indrumar etapă de definire domeniu evaluare pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Aval Dig Galbeni, râu Siret, mal drept, pentru decolmatarea albiei", titular SC ASV SORTBET SRL

Indrumar etapă de definire domeniu evaluare pentru proiectul "Decolmatare Balta Costei în vederea măririi debitului de apă pentru a fi folosită la irigații, comuna Letea Veche, județul Bacău", titular SC MUV SRL 

Indrumar etapa de definire domeniu evaluare pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Icusesti 3, rau Siret, mal stang, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei", titular SC DANLIN XXL SRL

Indrumar etapa de definire domeniu evaluare pentru proiectul "Instalatie de clorura de calciu granule - 30000t/an", titular SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

Indrumar etapa de definire domeniu evaluare pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Prajesti, rau Siret, mal stang, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei", titular SC ASINIM SRL

Indrumar etapa de definire domeniu evaluare pentru proiectul "Executarea lucrarilor de construire a unui pereu din beton pentru protejarea taluzului in zona de evacuare ape uzate", titular Comuna BUHOCI

Indrumar etapa de definire domeniu evaluare pentru proiectul "Instalatie de producere silicat de sodiu", titular SC CHIMCOMPLEX SA Borzesti

Indrumar etapa de definire domeniu evaluare pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Traian, rau Siret, mal stang, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei, comuna Saucesti", titular SC RUSTRANS SRL

Indrumar etapa de definire domeniu evaluare pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Buhocel, curs de apa rau Siret, mal stang, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei, in comuna Letea Veche si comuna Buhoci", titular MAVGO HOLDING SRL

Indrumar etapa de definire domeniu evaluare pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Radomiresti Amonte Ferma, curs de apa rau Siret, mal drept, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei, in comuna Letea Veche", titular SC AQUA PARC SRL

Indrumar etapa de definire domeniu evaluarii pentru proiectul "Instalatii tehnologice de suprafata la sondele 1 si 3 Berbiceni", titular  SNGN  ROMGAZ  SA Sucursala Medias

Indrumar etapa de definire a domeniului evaluarii pentru proiectul “Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Hârleşti Amonte, râu Siret, mal stâng, pentru decolmatarea şi reprofilarea albiei”, titular SC DRAGOS INVEST SRL

Indrumar etapa de definire a domeniului evaluarii pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Schineni aval, râu Siret mal drept, pentru decolmatarea și reprofilarea albiei", titular SC MUV SRL

Indrumar etapa de definire domeniu evaluarii pentru proiectul "Reabilitare construcții C4, C5, C6, C7, C11, C12, C13, C14", titular SC Agricola Internațional S.A

Indrumar etapa de definire domeniu evaluarii pentru proiectul "Construire unitate de producție ambarcațiuni și asigurarea utilităților necesare", titular  SC EUROMADEX SRL

Indrumar etapa de definire domeniu evaluarii pentru proiectul "Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase", titular  SC ROMCHIM PROTECT SA

Indrumar etapa de definire domeniu evaluarii pentru proiectul "Lucrari pregatitoare provizorii foraj si probe de productie la sondä 1 Iliesi", titular  SNGN  ROMGAZ  SA Sucursala Medias

Indrumar etapa de definire domeniu evaluarii pentru proiectul "Lucrari pregatitoare provizorii foraj si probe de productie la sondä 1 Climesti", titular  SNGN  ROMGAZ  SA Sucursala Medias

Indrumar etapa de definire domeniu evaluare pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Saucesti intermediar, rau Siret, mal drept, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei", titular SC NUTEXTRACT SRL

Indrumar etapa de definire domeniu evaluare pentru proiectul "Înlocuire conductă de transport ţiţei Ø 10¾" Vermeşti-Tg. Ocna-Rafo Oneşti în zona Gară Godevil Tg. Ocna-Monument Zaharia", titular SC CONPET SA 

Indrumar etapa de definire domeniu evaluare pentru proiectul "Forajul sondelor 9 si 16 Poduri si careu foraj", titular SC STRATUM ENERGY LLC WILMINGTON - Sucursala Bucuresti

Indrumar etapa de definire domeniu evaluare pentru proiectul "Desfiintare hala C1 si C2 si construire platforma depozitare a gunoiului de hala, localitatea Serbesti, comuna Saucesti, judetul Bacau", titular SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA

Indrumar etapa de definire domeniu evaluare pentru proiectul "Lucrari pregatitoare provizorii foraj si probe de productie la sondele 7 si 8 Batranesti", titular S.N.G.N. ROMGAZ SA

Indrumar etapa de definire domeniu evaluare pentru proiectul "Modernizare fermă de creştere pui de carne - Fermele 11+12 Brad", titular SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA. 

Indrumar etapa de definire domeniu evaluare pentru proiectul "Construire depozit regional Penny" in comuna N. Balcescu, judetul Bacau, titular SC TIANACAM LAND SRL

Indrumar etapa de definire a domeniului evaluarii pentru proiectul Construire hală pentru instalaţia de sortare şi mărunţire deşeuri – Buhuşi, titular SC DDD SERV SRL


Informatii generale

 acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect

 autorizaţie de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune;

autorizaţie integrată de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

aviz de mediu -  actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării


Tarife mediu

Rapoarte de mediu pentru planuri si programe, Rapoarte privind impactul asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu

Studiu de evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul aval dig Galbeni, rau Siret, mal drept, pentru decolmatarea albiei", titular SC ASV SORTBET RSL

Studiu de evaluare adecvata pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul aval dig Galbeni, rau Siret, mal drept, pentru decolmatarea albiei", titular SC ASV SORTBET RSL

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Decolmatare Balta Costei în vederea măririi debitului de apă pentru a fi folosită la irigații, comuna Letea Veche, județul Bacău'', titular SC MUV SRL

Studiul de evaluare adecvata pentru proiectul "Decolmatare Balta Costei în vederea măririi debitului de apă pentru a fi folosită la irigații, comuna Letea Veche, județul Bacău'', titular SC MUV SRL

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul ''Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Icusesti 3, rau Siret, mal stang, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei'', titular SC DANLIN XXL SRL 

Studiul de evaluare adecvata pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Icusesti 3, rau Siret, mal stang, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei'', titular SC DANLIN XXL SRL

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Instalație de clorură de calciu granule – 30000 t/an”, titular SC Chimcomplex SA Borzești 

Studiu de dispersie a poluantilor pentru proiectul „Instalație de clorură de calciu granule – 30000 t/an”, titular SC Chimcomplex SA Borzești 

Raport la Studiul EIM pentru proiectul "Imprejmuire cu dig de protectie si lac", titular Asociatia Pomicola Bacau

Studiu de evaluare adecvata pentru proiectul "Executarea lucrarilor de construire a unui pereu din beton pentru protejarea taluzului de avacuarea apelor uzate'', titular comuna Buhoci, judetul Bacau 

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Executarea lucrarilor de construire a unui pereu din beton pentru protejarea taluzului de avacuarea apelor uzate'', titular comuna Buhoci, judetul Bacau 

Plan de incadrare in teritoriu pentru investitia “Instalatie de producere silicat de sodiu”, titular S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

Raport privind impactul asupra mediului pentru investitia “Instalatie de producere silicat de sodiu”, titular S.C. CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI

Studiu de evaluare adecvata  pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Traian, rau Siret, mal stang, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei" titular SC RUSTRANS SRL

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Traian, rau Siret, mal stang, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei" titular SC RUSTRANS SRL

Studiu de evaluare adecvata pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul aval bac Furnicari, rau Siret, mal drept, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei" titular SC ASACOM TRANS SRL

Studiu de evaluare adecvata pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Radomirești Amonte Fermă, curs de apă râu Siret, mal drept, pentru decolmatarea şi reprofilarea albiei, comuna Letea Veche, judeţul Bacău", titular SC AQUA PARC SRL

Raport privind impactul asupra mediului  pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Radomirești Amonte Fermă, curs de apă râu Siret, mal drept, pentru decolmatarea şi reprofilarea albiei, comuna Letea Veche, judeţul Bacău", titular SC AQUA PARC SRL

Studiu de evaluare adecvata pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Buhocel, curs de apa rau Siret, mal stang, in comunele Letea veche si Buhoci, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei", titular SC MAVGO HOLDING SRL

Raport privind impactul asupra mediului  pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Buhocel, curs de apa rau Siret, mal stang, in comunele Letea veche si Buhoci, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei", titular SC MAVGO HOLDING SRL

 Raport de mediu pentru PUZ "Amenajare iazuri piscicole si imprejmuire in comuna Filipesti", titular SC CONSULT SRL Bacau

Studiu de evaluare adecvata pentru proiectul “Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Hârleşti Amonte, râu Siret, mal stâng, pentru decolmatarea şi reprofilarea albiei”, titular SC DRAGOS INVEST SRL 

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul “Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Hârleşti Amonte, râu Siret, mal stâng, pentru decolmatarea şi reprofilarea albiei”, titular SC DRAGOS INVEST SRL

Studiu evaluare adecvata pentru proiectul „Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Schineni Aval, râu Siret, mal drept, pentru decolmatarea și reprofilarea albiei, comuna Săucești, județul Bacău”titular SC MUV SRL Bacău

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Schineni Aval, râu Siret, mal drept, pentru decolmatarea și reprofilarea albiei, comuna Săucești, județul Bacău”, titular SC MUV SRL Bacău

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Modernizare ferma de creştere pui de carne - Ferma 20 Brad, titular S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU

Completari la Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări pregătitoare provizorii, foraj şi probe de producţie la sonda 1 Ilieşi”, titular  S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SUCURSALA MEDIAŞ

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări pregătitoare provizorii, foraj şi probe de producţie la sonda 1 Ilieşi”, titular  S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SUCURSALA MEDIAŞ

Raport la studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul „Lucrări pregătitoare provizorii, foraj şi probe de producţie la sonda 1 Climeşti”, titular  S.N.G.N. ROMGAZ S.A. SUCURSALA MEDIAŞ

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Fabricarea îngrășămintelor și produselor azotoase", titular SC ROMCHIM PROTECT SA

Raport la studiul de EIA  pentru proiectul  „Construire unitate productie ambarcatiuni si asigurarea utilitatilor necesare", titular SC EUROMADEX SRL

Studiu de evaluare adecvata pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Saucesti intermediar, rau Siret, mal drept, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei", titular SC NUTEXTRACT SRL

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul Saucesti intermediar, rau Siret, mal drept, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei", titular SC NUTEXTRACT SRL

Bilant de mediu nivel II pentru activitatea "Cresterea si ingrasarea bovinelor", titular SC NICBAC PROD SRL

Bilant de mediu nivel I pentru activitatea "Cresterea si ingrasarea bovinelor", titular SC NICBAC PROD SRL

Plan de gestionare a deșeurilor provenite din activitatea de forare și echipare a sondelor 9 și 14 Poduri, comuna Poduri, judetul Bacau     

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul Forajul sondelor 9 și 14 Poduri și careu foraj” comuna Poduri, județ Bacău, titular SC STRATUM ENERGY LLC WILMINGTON – Sucursala Bucureşti.        

Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Desfiinţare hale C1 şi C2 şi construire platformă depozitare a gunoiului de hală”, titular S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU

Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul " Lucrari pregatitoare provizorii, foraj si probe de productie la sondele 7 si 8 Batranesti", titular S.N.G.N. ROMGAZ S.A. – SUCURSALA MEDIAS

Raport de mediu pentru reactualizarea Planului Urbanistic General al comunei Orbeni, titular Primaria Orbeni

Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Modernizare ferma crestere pui carne fermele 11+12 Brad", titular SC AGRICOLA INTERNAȚIONAL SA.

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Construire depozit regional Penny, cabină poartă, acces auto şi pietonal, amenajări exterioare, sistematizare verticală, reclame pe faţade şi parcare, totem publicitar, împrejmuire teren, branşamente la utilităţi, montare post trafo şi organizare şantier”, localitatea Nicolae Bălcescu, comuna Nicolae Bălcescu, titular SC Tianacam Land SRL Iaşi

Raport la Bilant de mediu nivel 1 pentru activitatea "Baza de productie pentru fabricarea betonului si a mixturilor asfaltice", revizia 1, titular SC ECO RINO SRL 

Raport la Bilantul de mediu nivel II pentru activitatea "Baza de productie pentru fabricarea betonului si a mixturilor asfaltice", titular SC ECO RINO SRL

Raport la studiu de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Construire hală pentru instalaţie de sortare şi mărunţire deşeuri", titular SC DDD SERV SRL.

Raport la Bilantul de mediu nivel I pentru activitatea "Fabricarea de furnire și a panourilor de lemn, Fabricarea de mobilă pentru bucătării, Fabricarea de mobilă pentru birouri și magazine, Fabricarea de mobilă n.c.a.)", titular SC LUX ARTIM SRL Onesti