Informatii generale

 acord de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi, după caz, măsurile pentru protecţia mediului, care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect

 autorizaţie de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare ai unei activităţi existente sau ai unei activităţi noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune;

autorizaţie integrată de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care acordă dreptul de a exploata în totalitate sau în parte o instalaţie, în anumite condiţii, care să garanteze că instalaţia corespunde prevederilor privind prevenirea şi controlul integrat al poluării; autorizaţia poate fi emisă pentru una sau mai multe instalaţii ori părţi ale acesteia, situate pe acelaşi amplasament şi exploatate de acelaşi operator.

aviz de mediu -  actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării


Tarife mediu

Rapoarte de mediu pentru planuri si programe, Rapoarte privind impactul asupra mediului, Studii de Evaluare Adecvata si Bilanturi de mediu

Studiu de evaluare adecvata pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Bacau - P.A.T.J.  Bacau, titular Consiliul Judetean Bacau

Raport de mediu pentru Planul de Amenajare a Teritoriului Judetean Bacau - P.A.T.J.  Bacau, titular Consiliul Judetean Bacau

Studiu de evaluare adecvată pentru proiectul „Construcție instalații noi pentru preluarea consumatorilor alimentați cu energie electrică din PT aparținând S.C. CROCO S.R.L., Onești județul Bacău”, titular SC DELGAZ-Grid SA.

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Construcție instalații noi pentru preluarea consumatorilor alimentați cu energie electrică din PT aparținând S.C. CROCO S.R.L., Onești județul Bacău”, titular SC DELGAZ-Grid SA.

Studiu evaluare adecvată pentru proiectul "Staţia de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţii Dămieneşti,judeţul Bacău", titular A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE I.F. BACĂU

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Staţia de pompare SPA Dămieneşti–Drăgeşti pentru alimentarea cu apă a ploturilor SPP1 Bătrâneşti şi SPP2 Dămieneşti din amenajarea de irigaţii Dămieneşti,judeţul Bacău", titular A.N.I.F. - FILIALA TERITORIALĂ DE I.F. BACĂU

Studiu evaluare adecvată pentru proiectul "Lucrări de amenajare drum acces și careu, foraj SONDĂ 3 MER Câmpeni, comuna Pârjol, județul Bacău", titular SC Mazarine Energy România SRL.

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de amenajare drum acces și careu, foraj SONDĂ 3 MER Câmpeni, comuna Pârjol, județul Bacău", titular SC Mazarine Energy România SRL.

Studiu evaluare adecvată pentru proiectul "Lucrări de amenajare drum acces și careu, foraj SONDĂ 2 MER Câmpeni, comuna Pârjol, județul Bacău", titular SC Mazarine Energy România SRL.

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de amenajare drum acces și careu, foraj SONDĂ 2 MER Câmpeni, comuna Pârjol, județul Bacău", titular SC Mazarine Energy România SRL.

Studiu evaluare adecvată pentru proiectul "Lucrări de amenajare drum acces și careu, foraj SONDĂ 1 MER Câmpeni, comuna Pârjol, județul Bacău", titular SC Mazarine Energy România SRL.

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Lucrări de amenajare drum acces și careu, foraj SONDĂ 1 MER Câmpeni, comuna Pârjol, județul Bacău", titular SC Mazarine Energy România SRL.

Raport final la Studiul de evaluarea impactului asupra mediului pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bacau in perioada 2014-2020", titular SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA - 12 iunie 2020

Studiu final de evaluare adecvata pentru "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Bacau in perioada 2014-2020", titular SC COMPANIA REGIONALA DE APA BACAU SA - 12 iunie 2020

Raport la Studiul de evaluarea impactului asupra mediului pentru "Extindere abator pasari", titular SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA - iunie 2020 

Raport la Studiul de evaluarea impactului asupra mediului pentru ,,Extindere abator pasari", titular SC AGRICOLA INTERNATIONAL SA 

Studiu de evaluare adecvata pentru "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020", titular S.C. COMPANIA REGIONALA DE APĂ BACAU  S.A - 15 noiembrie 2019

Raport la Studiul de evaluarea impactului asupra mediului pentru  "PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APĂ ŞI APĂ UZATĂ DIN JUDEŢUL BACĂU, ÎN PERIOADA 2014-2020", titular S.C. COMPANIA REGIONALA DE APĂ BACAU S.A - 15 noiembrie 2019

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul “Instalație de alimentare cu GPL la Ferma 3 Brad și modernizarea tehnologiei de creștere a puilor de carne la 12 hale” - Ferma 3 Brad,  titular S.C. AGRICOLA INTERNATIONAL S.A. BACAU.

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul ''Amenajare ferma piscicola'' in comuna Buhoci, titular SC MAVGO HOLDING SRL

Studiu de evaluare adecvata pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Aval Costei, rau Siret, mal drept, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei'', titular SC MUV SRL.

Studiul de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din Perimetrul Aval Costei, rau Siret, mal drept, pentru decolmatarea si reprofilarea albiei'', titular SC MUV SRL.

Studiu de evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul aval dig Galbeni, rau Siret, mal drept, pentru decolmatarea albiei", titular SC ASV SORTBET RSL

Studiu de evaluare adecvata pentru proiectul "Exploatarea agregatelor minerale din perimetrul aval dig Galbeni, rau Siret, mal drept, pentru decolmatarea albiei", titular SC ASV SORTBET RSL

Raport privind impactul asupra mediului pentru proiectul "Decolmatare Balta Costei în vederea măririi debitului de apă pentru a fi folosită la irigații, comuna Letea Veche, județul Bacău'', titular SC MUV SRL

Studiul de evaluare adecvata pentru proiectul "Decolmatare Balta Costei în vederea măririi debitului de apă pentru a fi folosită la irigații, comuna Letea Veche, județul Bacău'', titular SC MUV SRL